PIT

Asgaard PIT (Personlig Individuel Træning)

Asgaards PIT er dagsbeskæftigelse for unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse og for unge og voksne, som kan profitere af at samarbejde med en pædagog i forhold til struktur og forudsigelighed.

Asgaards PIT tilbyder dagsbeskæftigelse, hvor borgeren visiteres af kommunen, som et længerevarende selvstændigt tilbud. Forud lægges en personlig plan, på baggrund af en indledende samtale omkring den enkeltes ressourcer, interesser og kompetencer, med udgangspunkt i skemaer fra KRAP.

Som udgangspunkt arbejdes der ud fra faste mødetider. Strukturen er, at vi mødes i dagtimerne, for at støtte op om døgnrytmen og for at forberede borgeren på evt. kommende kommunalt tiltag. Det vil blive individuelt tilrettelagt, hvor mange timer om dagen og dage om ugen den enkelte deltager. Dagsbeskæftigelsen følger skolernes ferieperioder, for at forberede på aktualiteten, fremadrettet.

Dagsbeskæftigelse indeholder længerevarende, planlagte forløb - hvor det er konkrete emner, man fordyber sig i. Der vil være fokus på beskæftigelsesmål, faglige/personlige/sociale kompetencer. Der vil undervejs blive udfærdiget personlige procesbeskrivelser, ud fra 10H modellen.

Afklaring

På baggrund af Asgaards viden, erfaring og ekspertise, inden for autismeområdet, tilbyder vi kommunerne afklaringsforløb af borger omkring uddannelses- og beskæftigelsesmæssige kompetencer og muligheder. Formålet er at få den enkelte til at fokusere på egne ressourcer, interesser og kompetencer, i relation til en individuel udviklingsproces.

Forløbet afsluttes med en fyldestgørende statuserklæring, indeholdende en beskrivelse af:

•                Forløbet og selvstændighed i opgaverne

•                Deltagelse – mødestabilitet og udholdenhed

•                Personlig fremtoning

•                Sociale kompetencer

•                Kompetencer i forhold til uddannelse/beskæftigelse

•                Udfordringer i forhold til uddannelse/beskæftigelse

Dagsaktivitet

Asgaards erfaring er, at beboere i Boenheden  Nr. 1 kan op- leve perioder – enten i forbindelse med at de flytter ind, eller i en periode imellem uddannelse/praktikker – hvor de ikke har noget indhold i hverdagen.

 

I de perioder tilbyder Asgaards dagsaktivitet at sætte kortvarigt ind, indtil det kommunale tilbud iværksættes. Dette etableres, for at beboeren forsat har indhold og struktur i hverdagen.

Indhold tilpasses den enkelte, men kan eksempelvis bestå af gruppearbejde, indenfor:

•                havearbejde

•                praktisk arbejde

•                køkken/kantine

•                It

Alle forløb afsluttes med en beskrivelse af:

• forløbet og borgerens deltagelse

• personlige fremtoning og faglige- samt sociale kompetencer

Kontakt Asgaard for nærmere oplysninger om mere individuelle løsninger som eksempelvis STU forløb, virksomhedspraktik mm.

 

Smal spalte

Kontaktoplysninger

 

Sociale links

  


Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside bruger cookies - blandt andet til statistik.

Du kan altid slette cookies ved at gå ind i din browsers indstillinger

Accepter ikke cookies Accepter cookies