Asgaards historie

Læs mere om Asgaards historie

Ideen til Asgaard opstod i 1998 blandt fire kollegaer, som igennem længere tid havde arbejdet indenfor autismeområdet på traditionelle institutioner


Vi fik lyst til at starte et botræningstilbud til unge med Aspergers Syndrom med fokus på at arbejde ressourcefokuseret og ikke problemtænkende omkring den enkelte borger og med ansvarlighed og engagement. Vi ville skabe en arbejdsplads, hvor alt ikke var super regelstyret, og med konstant faglig udvikling.

Efter mange års ansættelser på forskellige amtskommunale institutioner oplevede vi en stigende frustration over:
– Overflødigt bureaukrati.
– Lange kommandoveje.
– Vanskeligt at komme fra idé til handling.
– Tilsidesættelse af faglighed på grund af politiske eller økonomiske hensyn.
– Visitation præget at tilfældigheder.

Behandlingen på amtskommunale institutioner tog som regel udgangspunkt i det, borgeren ikke kunne. Vi kendte på det tidspunkt ikke noget til KRAP, men havde hørt om noget med at være ressourcespejdere i stedet for fejlfindere. Det ville vi gerne udforske nærmere. Bl.a. ved at få relevante undervisere til at komme hos os, så hele personalegruppen blev videreuddannet på en gang.

Det har hele tiden være vigtigt at inspirere til og skabe en høj faglighed i personalegruppen, som også konstant skal være i udvikling.

Vi ville også gerne se borgerne som individuelle personer med forskellige baggrunde, muligheder og behov. Ligesom vi ville skabe mulighed for en differentieret indsats gående fra døgnbehandling til få timers støtte. Endelig ville vi satse på at se borgerne som værdifulde mennesker, der har en vigtig rolle i samfundet.

I 2000 blev vi godkendt som botilbud til fem unge mennesker med diagnosen Aspergers Syndrom, og der blev etableret en fond, nedsat en bestyrelse og lejet lokaler i Asperup.

I de efterfølgende år blev Asgaard udvidet med eksterne tilbud og kursusvirksomhed, og i 2008 købte Asgaard de nuværende lokaler i Nr. Aaby. Asgaard er nu godkendt til 11 borger og har en ekstern afdeling, der tilbyder støtte til hjemmeboende borgee eller borger i egen lejlighed, dagbeskæftigelse, SPS-støtte, samt klubtilbuddet Valhalla en aften om ugen. Der arrangeres fortsat temadage og kurser på Asgaard for både fagpersoner og andre interesserede.

63 40 70 71
asgaard@asgaard-fyn.dk
Nøddelunden 1 5580 Nr. Åby