Boadfdeling Nr. 1

Boafdeling Nr. 1

Nr. 1 tilbyder plads og støtte til 7 beboere mellem 15-30 år. Disse unge kan have svært ved at indgå i grupper og fungere socialt. De bliver ofte misforstået og kan være udfordret på at afkode omverdenen.

Døgnrytmen er ofte ustabil, de unge er udfordret på forandringer og har tendens til isolation. Personalet i  Nr. 1, støtter og hjælper med alle disse udfordringer, via et særlig og individuelt tilrettelagt forløb.

Som beboer i Nr. 1 bliver man tilknyttet et team, som oftest består af to pædagoger. Vi forsøger at matche team og beboer ud fra kompetencer og det behov for pædagogisk støtte beboeren har. I dette team, bliver der sammen med beboeren, den kommunale handleplan og vores faglige viden, tilrettelagt det forløb beboeren skal igennem under sit ophold i Nr. 1.

Kontaktpersonen holder ugentlige samtaler med beboeren. Kontaktpersonen er tovholder på, at mål og delmål hele tiden justeres i forhold til den enkelte og har det overordnede overblik over det forløb beboeren skal igennem.

Beboeren skal være indstillet på at indgå i et samarbejde, der blandt andet omhandler: struktur, botræning, selvindsigt og psykoedukation. Vi arbejder desuden målrettet med at nedbringe bl.a. angst og stress, da det ofte er en følge af AFS.

Et ophold i Nr. 1 omfatter:

         •          Botræning

Beboeren får hjælp og støtte af personalet til at strukturere sin hverdag og øve sig i at blive selvstændig, i at udføre dagligdags opgaver, som at rydde op og gøre eget værelse rent, vaske tøj, lave mad, handle, styre egen økonomi, personlig hygiejne mm.

•          Personlig udvikling.
Beboeren får hjælp og støtte til at arbejde med selvforståelse og læring omkring egen diagnose, bl.a. gennem kognitive samtaler.

•          Social træning.
Beboeren får hjælp og støtte til socialt samvær og fritidsaktiviteter.

•          Afklaring af fremtiden i forhold til uddannelse, job, forsørgelsesgrundlag m.v.

•          Afklaring af fremtidige boligforhold, oftest egen bolig men også fx opgangsfællesskab.

I Nr. 1 er personalet til rådighed alle dage året rundt – dag/aften/nat, i weekender og på helligdage. Vi tilbyder trygge og forudsigelige rammer, hvor vi vægter den positive tilgang højt. Ud over det har beboerne mulighed for at være sammen med andre unge mennesker i et struktureret og forudsigeligt miljø.

Info

 

Kontaktoplysninger

 

Sociale links

  


Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside bruger cookies - blandt andet til statistik.

Du kan altid slette cookies ved at gå ind i din browsers indstillinger

Accepter ikke cookies Accepter cookies