Bofællesskabet Nr. 17

Boafdeling Nr. 17

I nr. 17 er der plads til 3 beboere med diagnoser indenfor autismespektret og med intelligens indenfor normalområdet. Man skal kunne klare sig selv i en vis udstrækning, da der udelukkende er personale i dagtimerne 6 dage ugentligt. Det er en betingelse for at bo i nr. 17, at man er i dagsbeskæftigelse/ud- dannelse.

Det er vigtigt for os, at beboerne matcher hinanden, så alle i huset trives så optimalt som muligt. Nr. 17 kan bruges som udslusning fra Asgaards andet botilbud ”Nr.1”, så man får en overgangsperiode inden man skal helt ud i egen lejlighed og klare sig selv.

Vi tilbyder individuelt tilpasset støtte og vejledning til voksne hvilket vil sige, at vi tager udgangspunkt i den enkelte og den enkeltes udfordringer.

Beboeren skal være indstillet på at indgå i et samarbejde og udviklingsforløb med personalet, og være indstillet på at arbejde med struktur, botræning, selvstændighed og selvforståelse.

Ligeledes skal vi arbejde med afklaring af fremtiden i forhold til yderligere uddannelse/job, forsørgelsesgrundlag og afklaring af fremtidige boligforhold. Beboeren skal kunne opretholde en døgnrytme, og kunne stå op og gå i seng til en fornuftig tid.

Vi arbejder målrettet ud fra beboerens kommunale handleplan, så vi sammen med beboeren hele tiden har overblik over udvikling og progression. Vi arbejder i fællesskab med at nedbringe den stress/angst, som ofte følger med en autisme spektrum forstyrrelse, og som gør, at beboeren begrænses yderligere.

I Nr. 17 har man en fast kontaktpædagog, som man holder ugentlige samtaler med, så beboeren og pædagogen sammen kan planlægge hverdagen, så den bliver meningsfuld og mindre stress og angst. Vi oplever at have gode relationer til beboeren, så vi møder hinanden tillidsfuldt og ligeværdigt. Vi arbejder for, at give beboeren mestringsstrategier, der giver mening for beboeren, når den unge skal bo i egen bolig og have ro, glæde og stabilitet i hverdagen.

Et ophold i Nr.17 omfatter:

  • Personlig udvikling og psykoedukation

At man opnår selvindsigt i og udvikler metoder/strategier til at mestre de udfordringer, der er forbundet med ens diagnose bl.a. via kognitive samtaleforløb.

  • Uddannelse og beskæftigelse

At beboeren deltager i uddannelses -eller beskæftigelsestilbud, og at personalet understøtter beboerens parathed og potentiale for udvikling og læring med udgangspunkt i beboerens interesser og ressourcer.

  • Social forståelse og opbygning af netværk

At udbygge og opbygge beboerens sociale kompetencer, og at der opnås indsigt i de udfordringer, beboeren står over for i sociale sammenhænge. Vi understøtter beboerne i at deltage i sociale netværk på Asgaard og i deres omverden via fritidslivet, uddannelse/arbejdsliv og på den måde opbygge netværk.

 

  • Bostøtte

Støtte og optræning i at kunne bo selv og opnå den selvindsigt der skal til i forhold til at kunne fungere i en dagligdag i forhold det praktiske og økonomiske. Den unge får hjælp og støtte af personalet til at strukturere sin hverdag og øve sig i at blive selvstændig i at udføre dagligdagsopgaver som at rydde op og gøre eget værelse rent, vaske tøj, lave mad, handle, styre egen økonomi, personlig hygiejne mm.

  • Sundhed og trivsel

Der arbejdes med beboerens mentale og fysiske sundhed

info

 

Botilbuddet Asgaard nummer 17 indenholder plads til 3 beboerer som deler fællesarealer

 

 

Læs mere om boafdelingen (pdf)

Send en mail hvis du vil ringes op, eller hvis du vil aftale besøg.


 

Kontaktoplysninger

 

Sociale links

  


Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside bruger cookies - blandt andet til statistik.

Du kan altid slette cookies ved at gå ind i din browsers indstillinger

Accepter ikke cookies Accepter cookies