PIT

PIT (Personlig individuelle tilrettelagte forløb)

Asgaards PITafdeling  har mange års erfaring og ekspertise inden for autismeområdet. PIT tilbyder kommunerne afklaringsforløb, indsatser i forhold til ressourceforløb, STU-forløb eller mentorstøtte i forbindelse med praktikforløb omkring uddannelse og beskæftigelse.

Målet er, at få den enkelte til at fokusere på egne ressourcer, interesser og kompetencer, i relation til en individuel udviklingsproces.

Forløbet kan have sigte på – via trygge og forudsigelige rammer - at opkvalificere og stabilisere borgerens:

- forståelse for sit handicap, herunder fysiske, psykiske og sociale kompetencer

- uddannelses- og beskæftigelses muligheder

- alment dannende færdigheder

- ADL færdigheder og fritid/interesser

Ligeledes vil der medfølge beskrivelser af borgeren i forhold til kompetencer, såsom mødestabilitet, selvstændighed, ansvarlighed, arbejdsmoral og sociale kompetencer i forhold til kollegaer og ledelse. Beskrivelser af ressourcer og interesser.  Beskrivelser af de udfordringer borgeren har og hvilke støttebehov der skal til for at kunne kompensere for disse udfordringer.

 

Afklaringsforløb kan bestå af følgende overskrifter:

 • Interne praktikker (Afprøvning i trygge/kendte rammer)
 • Individuelle samtaleforløb
 • Eksterne praktikker
 • Afdækningsrapport

 

Læs mere her:

/Files/Files/Asgaard-filer/Afklaringsforløb - hjemmeside.pdf

 

Indsatser i forhold til ressourceforløb:

 • Få afdækket sit uddannelsesmæssige perspektiv.
 • Få afdækket sine erhvervsmæssige muligheder
 • Sociale tilbud – social færdighedstræning
 • Arbejde med motivation og udvikling
 • Arbejde med selvforståelse
 • Selvstændig livsførelse
 • Sundhedsfremmende aktiviteter og viden om dette
 • Statusrapport

 

Læs mere her:

/Files/Files/Asgaard-filer/Indsatser hjemmeside.pdf

 

Mentorstøtte:

 • Supervision og vejledning til praktikstedet, arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen
 • Støtte og vejledning til borgeren
 • Dokumentation

 

Læs mere her:

/Files/Files/Asgaard-filer/Mentorstøtte - hjemmeside.pdf

 

STU:

 • 3 årigt individuelt tilrettelagt forløb, hvor man arbejder med personlige-, faglige-, og sociale kompetencer og praktik.
 • Der samarbejdes ud fra en uddannelsesplan
 • Der tages udgangspunkt i den enkelte unge og der laves en individuel uddannelsesplan ud fra ressourcer, kompetencer og interesser.

 

Læs mere her:

/Files/Files/Asgaard-filer/STU - hjemmeside.pdf

 

 

Kontaktoplysninger

 

Sociale links

  


Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside bruger cookies - blandt andet til statistik.

Du kan altid slette cookies ved at gå ind i din browsers indstillinger

Accepter ikke cookies Accepter cookies