Ekstern

Ekstern afdeling

Asgaards eksterne afdeling yder støtte i eget hjem til unge og voksne med diagnoser indenfor autismespektret. Det kan også handle om støtte til uddannelse eller arbejde, at komme ud af isolation eller få struktur på hverdagen. Fleksibilitet er kodeordet.

Unge og voksne med ASF står ofte med svære udfordringer. De kan mangle indsigt i deres egen diagnose, føle sig isoleret fra omverdenen, have en skæv døgnrytme eller et højt stressniveau.

Fremtiden kan synes uoverskuelig, de magter måske ikke at møde op til afklaringsforløbet i kommunens jobcenter, at starte på en uddannelse synes umuligt, og de har mistet overblikket over økonomien. For deres familie kan situationen også være uholdbar – noget skal ske!

I de situationer kan Asgaards eksterne afdeling træde til. Asgaards personale har specialiseret viden om ASF, og vi har den fornødne fleksibilitet, tværfaglighed og kreativitet i opgaveløsningen til at være den rette støtte for den enkelte.

Vi er til rådighed 24 timer i døgnet, ugens syv dage.

Ekstern afdeling løser mange typer af opgaver

•             Laver afklaringsforløb for kommunerne.

•             Støtter hjemmeboende og støtter og vejleder brugere i egen lejlighed (også som efterværn).

•             Støtter og vejleder om botræning, struktur og planlægning af hverdagen

•             Støtter omkring økonomi

•             Støtter ved kontakt til det offentlige og bank, frisør, læge, tandlæge m.m.

•             Ledsager, støtter og vejleder i forhold til uddannelse, praktik, arbejde og arbejdsmarkedsafklaring

•             Vejleder omkring social forståelse

•             Arbejder med selvforståelse i forhold til brugerens diagnose

 

 

info

 

 

Læs mere om Ekstern støtte (pdf)

Send en mail hvis du vil ringes op, eller hvis du vil aftale besøg.

Kontaktoplysninger

 

Sociale links

  


Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside bruger cookies - blandt andet til statistik.

Du kan altid slette cookies ved at gå ind i din browsers indstillinger

Accepter ikke cookies Accepter cookies