Særlige tilbud

Som alternativ til botilbud på Asgaard, har Asgaard mulighed for at tilbyde botilbud i egen lejlighed efter §85.

Nogle unge kan have så særlige udfordringer og behov, at det ikke er muligt at bo i et botilbud, hvor man skal forholde sig til andre beboere og en stor personalegruppe. Der kan også være så stort et behov for 1:1 støtte, at der er brug for et helt individuelt tilbud.

Vi laver special tilbud i egen lejlighed i Nr. Aaby, hvor der skal en særlig indsats til.
Vi hjælper med anskaffelse af bolig, støtter under indflytning og skaber den nødvendige struktur i dagligdagen efter indflytning. Den unge tilknyttes et mindre team af personale og der tages udgangspunkt i en genkendelig hverdag.
Vi støtter med ADL, ledsagelse til div. aftaler udenfor lejligheden, stressreducering, psykoedukation, ugesamtaler, socialisering, struktur og hvad der ellers aktuelt er behov for.

Vil du vide mere om vores særlige tilbud?
Så kontakt os her