Beskæftigelsesorienterede indsatser

Læs mere om beskæftigelsesorienterede indsatser

Asgaards beskæftigelse afdeling har mange års erfaring og ekspertise inden for autismeområdet. Asgaard tilbyder kommunerne afklaringsforløb, indsatser i forhold til ressourceforløb eller mentorstøtte i forbindelse med praktikforløb omkring uddannelse og beskæftigelse.

Målet er, at få den enkelte til at fokusere på egne ressourcer, interesser og kompetencer, i relation til en individuel udviklingsproces

13-ugers afklaringsforløb

Asgaard tilbyder 13-ugers afklaringsforløb for jobcentrene, hvis man har en borger, hvor samarbejdet er kørt fast eller hvor der er brug for en afdækning i forhold til job-/uddannelsesmuligheder.
Forløbet er inddelt i moduler af to timers varighed, hvor man grundigt afdækker følgende områder:
Autismeprofil, eksekutive funktioner, stressprofil, sanseprofil, motivation, ressourcer, kompetencer, udfordringer og mestringsstrategier.
Forløbet afsluttes med en rapport med anbefalinger til fremtidige tiltag.

Indsatser i forhold til ressourceforløb:

Asgaard tilbyder forløb til borgere i ressourceforløb, hvor man har mulighed for at arbejde med følgende:
– Få afdækket sit uddannelsesmæssige perspektiv.
– Få afdækket sine erhvervsmæssige muligheder
– Sociale tilbud – social færdighedstræning
– Arbejde med motivation og udvikling
– Arbejde med selvforståelse
– Selvstændig livsførelse
– Sundhedsfremmende aktiviteter og viden om dette
– Statusrapport

Mentorstøtte

Asgaard tilbyder bl.a. mentorstøtte til borgere i praktik og flexjob. I den forbindelse tilbyder vi:
– Supervision og vejledning til praktikstedet, arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen
– Støtte og vejledning til borgeren
– Dokumentation

63 40 70 71
asgaard@asgaard-fyn.dk
Nøddelunden 1 5580 Nr. Åby