Ekstern afdeling

Læs mere om ekstern afdeling

Asgaards eksterne afdeling yder støtte i eget hjem til unge og voksne med diagnoser indenfor autismespektret. Det kan også handle om støtte til uddannelse eller arbejde, at komme ud af isolation eller få struktur på hverdagen. Fleksibilitet er kodeordet.

Unge og voksne med ASF står ofte med svære udfordringer

De kan mangle indsigt i deres egen diagnose, have andre diagnoser der fylder, som fx angst, føle sig isoleret fra omverdenen, have en skæv døgnrytme eller et højt stressniveau og bare have svært ved at helt at finde motivationen på egen hånd.

Fremtiden kan synes uoverskuelig, der er ikke ressourcer til at møde op til afklaringsforløbet i kommunens jobcenter, at starte på en uddannelse synes umuligt, og de har mistet overblikket over økonomien. For familien kan situationen også være uholdbar – noget skal ske!

I de situationer kan Asgaards eksterne afdeling træde til. Asgaards personale har specialiseret viden om ASF, og vi har den fornødne fleksibilitet, tværfaglighed og kreativitet i opgaveløsningen til at være den rette støtte for den enkelte.

Der er mulighed for støtte 24 timer i døgnet, ugens syv dage.

Ekstern afdeling løser mange typer af opgaver:

– Laver afklaringsforløb for kommunerne.
– Støtter hjemmeboende, som skal i egen lejlighed på sigt
– støtter og vejleder borgere i egen lejlighed (også som efterværn).
– Støtter og vejleder om botræning, struktur og planlægning af hverdagen
– Støtter omkring økonomi
– Støtter ved kontakt til det offentlige og bank, frisør, læge, tandlæge m.m.
– Ledsager, støtter og vejleder i forhold til uddannelse, praktik, arbejde og arbejdsmarkedsafklaring
– Vejleder omkring social forståelse og støtter op omkring den unges sociale liv
– Arbejder med selvforståelse i forhold til borgerens diagnose

Afdelingen er sammensat af et tværfagligt team af dygtige socialpædagoger, neuropædagog, psykoterapeut og psykolog, så vi har mulighed for at matche den unge bedst muligt.

63 40 70 71
asgaard@asgaard-fyn.dk
Nøddelunden 1 5580 Nr. Åby