KRAP Certificering

KRAP er et redskab til at støtte den unge til større personlige og sociale kompetencer, så de bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet.

Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer – uden at benægte at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov. Metoden fokuserer på personens kognitive indsigt, dvs. på de tanker og forestillinger, personen gør sig om sig selv og sin situation. Metoden har til formål at hjælpe personen til at erkende egne tankemønstre for at sætte vedkommende i stand til at erstatte disse med alternative tankemønstre. Vi tager altid udgangspunkt i det den unge kan og bygger videre på det, ligesom det er vores grundtanke, at den unge gør det bedste han/hun kan i den givne situation.

KRAP – Certificeringsrapport

Vil du vide mere om Asgaards brug af KRAP?
Så kontakt os her