Hvad er Asgaard

Asgaard tilbyder botræning, social træning, personlig udvikling og støtte til skole/job/uddannelse

Asgaard omfatter:

  • Midlertidigt botilbud efter §107, §66, stk. 1, nr. 6 i “Nr. 117” til 11 personer der er mellem 15 og 40 år.
  • Ekstern støtte efter §85 støtte til over 18 år, §52, stk 3, 6. støtte til under 18 år, samt 52 stk. 3,3 som er familiebehandling, samt samvær- og aktivitetstilbud efter §104.
  • Klub Valhalla hver onsdag aften.
  • Specialpædagogisk støtte til unge under uddannelse (SPS)
  • Mentorstøtte i forhold til uddannelse/beskæftigelse
63 40 70 71
asgaard@asgaard-fyn.dk
Nøddelunden 1 5580 Nr. Åby