Hvordan kan vi hjælpe dig

Læs mere om hvordan kan vi hjælpe dig

“Nr. 117” er et midlertidigt botilbud til unge med ASF. Dvs. man bor typisk hos os i 2-3 år, hvor man arbejder med det som er udfordrende i hverdagen, som beskrevet ovenfor. Langt de fleste flytter i egen lejlighed, når de flytter fra “Nr. 117”.

Inden du flytter ind i “Nr. 117” mødes vi med dig nogle gange, så vi kan spore os ind på hvad du har brug for af støtte og hvad dine udfordringer er i dagligdagen. Vi afdækker, hvordan din dagligdag i “Nr. 117” skal være og aftaler med dig, hvad vi skal arbejde med.

Når du bor på Asgaard får du en ugekalender

Når du bor på Asgaard får du en ugekalender, hvor vi planlægger hvad du skal lave i løbet af ugen. Vi har fælles morgenmad hver morgen kl. 9.30 og fælles aktiviteter flere gange om ugen, som fx motion, værksted og madlavning, som vi meget gerne vil have du skal deltage i. Du skal selv gøre rent, lave mad, vasketøj og hvis du ikke kan det, så støtter vi dig selvfølgelig i det.

Vi holder ugesamtaler

Vi holder ugesamtaler, hvor vi følger op på din e-boks, økonomi, tøjindkøb, aftaler ud af huset osv. Vi holder også udviklingssamtaler hver eller hver anden uge, som du forpligter dig til at deltage i. De handler om den udvikling du gerne skulle igennem mens du bor på Asgaard, så du på sigt kan bo i egen lejlighed eller et andet relevant botilbud. Vi arbejder med dine udfordringer og dine strategier og giver dig større forståelse for dig selv og din omverden.

Hver aften, på nær onsdag, er der aftenhygge i vores klublokale fra kl. 20-21.30. Her vil der være forskellige aktiviteter som spil og kreative aktiviteter og andre aftener ser vi fjernsyn eller har en god snak om noget der sker ude i verden.

Det er vigtigt, at du selv er indstillet på at arbejde med det der er svært – og det kan selvfølgelig være en kæmpe udfordring i sig selv. Målet med dit ophold i “Nr. 117” er, at du udvikler dig så du kan bo selv og så er man nødt til at arbejde med det man mangler at lære.

Ekstern afdeling

Ekstern afdeling. Hvis du bor i din egen lejlighed, bor hos dine forældre, bor hos en plejefamilie eller på en institution, og du har brug for støtte og vejledning i forhold til de udfordringer, du møder i din hverdag, så kan Asgaard hjælpe dig dér, hvor du bor. Du får en eller to kontaktpersoner, som kommer hjem til dig og arbejder sammen med dig om de ting kommunen har besluttet vi skal arbejde med.

Det kan være hjælp til botræning, dvs. fx støtte til indkøb, madlavning, rengøring, økonomi og struktur.

Det kan også være at vi skal holde samtaler om din personlige udvikling, dvs. arbejde med dine kompetencer og udfordringer – det handler måske også om indsigt i dine diagnoser.

Det kan også være du har brug for at arbejde med dine sociale kompetencer, fordi det er svært at komme ud af huset, din døgnrytme er helt skæv i forhold til andres eller du føler dig ensom.

Asgaards beskæftigelsesorienterede indsats er Asgaards afdeling for dagsbeskæftigelse. Måske er det for svært for dig at komme ud af huset eller du ikke er helt klar til at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse endnu? Dagsbeskæftigelsen indeholder længerevarende, planlagte forløb – hvor det er konkrete emner, man fordyber sig i. Der vil være fokus på beskæftigelsesmål, faglige/personlige/sociale kompetencer, så du på sigt kan beskæftige dig med det der giver mest mening for dig.

(SPS)

Specialpædagogisk støtte (SPS) er for uddannelsessøgende unge med autisme spektrum forstyrrelser, ADHD, og lignende udviklings- eller indlæringsvanskeligheder, som har brug for støtte til at gennemføre en uddannelse, fx en gymnasial uddannelse. Vi kan støtte dig i at være studieaktiv og i samarbejde med dig, skabe struktur og forudsigelighed i din hverdag. Vi støtter dig også til at indgå i de sociale fællesskaber, som nogle gange kan være en udfordring.

Klub Valhalla

Klub Valhalla er et tilbud til dig hver onsdag fra klokken 16.30 til 20. Vi starter med motion, som fx kan være boldspil, badminton, cirkeltræning. Kl. 18 spiser vi sammen med de unge, som også bor på Asgaard og fra kl. ca 18.45 holder vi filmaftener, spiller brætspil og computerspil/playstation/wii, og kreative aktiviteter som at male billeder, sy tasker og lave nøgleringe. Vi tager også ud af klubben til forskellige aktiviteter – fx bowling, biografture, paintball, tager til stranden og orienteringsløb. Klubben er et sted, hvor man kan være sig selv og få nye venner. Det plejer at være mega hyggeligt.

63 40 70 71
asgaard@asgaard-fyn.dk
Nøddelunden 1 5580 Nr. Åby