Asgaards eksterne afdeling er under konstant udvikling med flere opgaver, nye tiltag og dermed nye afdelinger. Vi er blevet indhentet af vores egen succes og udvider nu med 120 m2 til kontorer, mødelokaler, undervisningslokaler og samtalerum.

Igennem de senere år har vi udvidet en del på matriklen med pavilloner i form af lejligheder og en kontorafdeling. Vi bibeholder den røde tråd vi har startet op med pavillonbyggeri, da det er en hurtig og billig måde at etablere sig på og det falder i tråd med de andre udvidelser. Vi har lavet aftale med NT pavilloner omkring produktionen og leveringen af 2 pavilloner, som bliver sammenbygget ved leveringen. Vi afventer byggeansøgning og efterfølgende produktion, så vi forhåbentligt har nye lokaler klar til brug til starten af sommeren 2020.

Her kan I se en skitse af det kommende byggeri.