Værdier på Asgaard

På Asgaard tager vi udgangspunkt i fælles værdiord som er:

Ressourcefokus
Vi tro på alle gør det bedste de kan i situationen
Vi har en positiv tilgang
Fokus på eksisterende ressourcer og kompetencer
Vi finder potentialer

Fleksibilitet
Vi tager udgangspunkt i situationen og justerer så opgaven lykkes
Medledelse indenfor givne rammer og værdier

Troværdighed
Vi arbejder efter Asgaards mål og værdier
Vi siger tingene til rette vedkommende
Der er overensstemmelse mellem det vi siger og gør

Høj faglighed
Vi er nysgerrige og vi tilegner os og anvender teori, faglige metoder og redskaber
Vi er forberedte og grundige

På Asgaard er den gode kollega

– Professionel og personlig
– Lyttende
– Faglig sparringspartner
– Fleksibel
– Èn, som gør andre til gode kollegaer

På Asgaard er ånden

– At sige tingene til rette vedkommende
– At tilpasse kulturen til tiden og give nyankomne ejerskab
– At sørge for en god omgangstone

Vil du vide mere om vores værdier?
Så kontakt os her