Værdier på Asgaard

Asgaards følgende værdier, vision og vores mission:

 

Mission: Asgaard understøtter mennesker med autisme spektrum forstyrrelser til et liv med bedst mulig livskvalitet.

 

Vision: Vi ønsker mennesker betragtes ligeværdigt

 

Definition af værdiord:

 

Ressourcefokus: 
– Vi tror på alle gør det bedste de kan.
– Vi tager udgangspunkt i hinandens ressourcer
–  Vi har en grundlæggende positiv tilgang

Fleksibilitet:  
–   Vi justerer os i forhold til opgaven
–  Vi inddrager den enkelte i videst mulige omfang

Høj faglighed:  
– Vi anvender relevant teori, faglige metoder og værktøjer
– Vi er nysgerrige, forberedte og grundige

Gennemsigtighed:
– Vi har tydelige og velbeskrevne rammer
– Vi har åben dialog og klar kommunikation
– Vi kender Asgaards værdier og omsætter dem i handlinger

Samarbejde:
– Vi tilstræber at sige ting til rette vedkommende
– Vi agerer tillidsfuldt, omsorgsfuldt og konstruktivt
– Vi samarbejder professionelt og bruger hinandens kompetencer

Vil du vide mere om vores værdier?
Så kontakt os her