Hvem kan bruge Asgaards tilbud

Asgaard henvender sig til unge og voksne med problemstillinger indenfor det autistiske spekter, eller som på anden måde kan profitere af en pædagogik, der tager udgangspunkt i struktur og forudsigelighed.

Vi arbejder med botræning, socialtræning, personlig udvikling og støtte til skole/job/uddannelse.
 

Hvad er Asgaards tilbud

Nr. 1 er Asgaards botilbud med døgndækning. Nr. 1 har plads til syv beboere, som skal være mellem 15 og 30 år, når de flytter ind.  Nr. 1 er åbent 24 timer i døgnet alle årets dage med personaledækning. Nr. 1 tilbyder individuelt tilpasset støtte og vejledning med botræning, personlig udvikling, social træning,  afklaring af uddannelse, job, pension m.v. og afklaring af boligforhold.

Nr. 17 er Asgaards botilbud til tre unge, som ikke har behov for døgndækning. Beboerene skal være over 18 år ved indflytning og være i dagsbeskæftigelse/uddannelse. Nr. 17 tilbyder, i lighed med Nr. 1, individuelt tilpasset støtte og vejledning med botræning, personlig udvikling, social træning,  afklaring af uddannelse, job, pension m.v. og afklaring af boligforhold.

Ekstern afdeling tilbyder støtte og vejledning til brugere i egen bolig, hjemmeboende, i plejefamilie eller tidligere beboere på Asgaard (efterværnsordning). Er til rådighed 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. 

Asgaard PIT (Personlig Individuel Træning) tilbyder dagsbeskæftigelse, hvor borgeren visiteres af kommunen, som et selvstændigt tilbud. Dagsbeskæftigelse indeholder længerevarende, planlagte forløb - hvor det er konkrete emner, man fordyber sig i. Der vil være fokus på beskæftigelsesmål, faglige/personlige/sociale kompetencer. På baggrund af Asgaards viden, erfaring og ekspertise, inden for autismeområdet, tilbyder vi kommunerne afklaringsforløb af borger omkring uddannelses- og beskæftigelsesmæssige kompetencer og muligheder.

Specialpædagogisk støtte (SPS) Asgaard SPS er et specialiseret støttetilbud specifikt for uddannelsessøgende unge og voksne med autisme spektrum forstyrrelser, ADHD, og lignende udviklings- eller indlæringsvanskeligheder. Asgaard varetager den studierelaterede støtte der via SPS skal sikre at elever og studerende med særlige behov gives bedre muligheder for at gennemføre en uddannelse.

Klub Valhalla  er et klubtilbud hver onsdag fra klokken 18 til 20 for 16-årige og opefter. Formålet for klubbens deltagere er at udvikle deres sociale forståelse, få etableret små netværk og opbygge venskaber.


Hvordan visiteres man til Asgaard

Ofte kommer den første henvendelse til Asgaard fra forældre eller andre pårørende, der har hørt om Asgaard eller søgt informationer via internettet. Pårørende er altid velkomne til at kontakte os for informationer, brochurer og et forbesøg med eller uden brugeren.

Hvis vi ud fra den første kontakt tror på, at der vil kunne komme noget godt ud af et samarbejde, henviser vi til at få sagsbehandleren inddraget. Visitering til Asgaard foregår altid sammen med sagsbehandler.

Herefter er der flere muligheder for det videre samarbejde. Vi læser sagsakter, holder møder med brugeren, forældre, sagsbehandler, andre samarbejdsparter f.eks. skole, psykolog og tidligere kontaktperson m.fl. Der vil være besøg på Asgaard eller hjemmebesøg, mulighed for opstart i ekstern afdeling eller klub for evt. senere indflytning i boafdelingen.

Samarbejdet med pårørende

Asgaard vægter et samarbejde med de pårørende højt. Forældre har den bedste viden og kendskab til deres børn, og et godt samarbejde er en vigtig tryghedsfaktor.  For beboere på Asgaard er det deres hjem, hvor forældre og andre altid vil være velkomne. Vi forsøger at skabe traditioner både fælles, men også for den enkelte bruger i forhold til familie, for eksempel fødselsdage og andre mærkedage.
Forældre inviteres med til statusmøder, ligesom vi afholder møder efter behov med pårørende.

For beboere og brugere over 18 år gælder det selvfølgelig, at et samarbejde med forældre skal ske efter aftale med brugeren.

Info

Trygt og godt at have kontaktperson fra Asgaard til vores datter, fortæller Grethe.

Vores datter har fået et socialt netværk og et indholdsrigt liv, fortæller Grethe.

Asgaards Familiegruppe

Som pårørende til en beboer/borger, der har en aktuel tilknytning til Asgaard, er du velkommen til at anmode om medlemsskab i gruppen "Asgaards Familiegruppe (Tryk her)" på Facebook.

  

 

Sagt om Asgaard

 Asgaard har givet/giver mig et selvstændigt voksenliv. Deres hjælp og støtte gennem 10 år har gjort, at jeg er et velfungerende menneske med et handicap, i stedet for et handicappet menneske.
Tidligere bruger af Asgaard
 
   

 

Kontaktoplysninger

 

Sociale links

  


Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside bruger cookies - blandt andet til statistik.

Du kan altid slette cookies ved at gå ind i din browsers indstillinger

Accepter ikke cookies Accepter cookies