Særlige tilbud

Som alternativ til botilbud på Asgaard, har Asgaard mulighed for at tilbyde botilbud i egen lejlighed efter §85

Nogle unge kan have så særlige udfordringer og behov

Nogle unge kan have så særlige udfordringer og behov, at det ikke er muligt at bo i et botilbud, hvor man skal forholde sig til andre borger og en stor personalegruppe. Der kan også være så stort et behov for 1:1 støtte, at der er brug for et helt individuelt tilbud.

Vi laver special tilbud i egen lejlighed i Nr. Aaby, hvor der skal en særlig indsats til.

Vi hjælper med anskaffelse af bolig, støtter under indflytning og skaber den nødvendige struktur i dagligdagen efter indflytning. Den unge tilknyttes et mindre team af personale og der tages udgangspunkt i en genkendelig hverdag.

Vi støtter med ADL, ledsagelse til div. aftaler udenfor lejligheden, stressreducering, psykoedukation, ugesamtaler, socialisering, struktur og hvad der ellers aktuelt er behov for.

63 40 70 71
asgaard@asgaard-fyn.dk
Nøddelunden 1 5580 Nr. Åby