Sagsbehandler

Asgaards målgruppe

Asgaards målgruppe er unge og voksne med Autisme spektrum forstyrrelse, primært med Aspergers Syndrom.  Også personer med en ledsagende lidelse som for eksempel en depression, bipolar sygdom (manio-depressiv), post traumatisk stress, ADHD, diabetes eller andet.
Ligeledes støtter vi personer, der vil profitere af et kognitivt, ressourcefokuserende, anerkendende pædagogisk tilbud, der praktiseres ud fra en struktureret, genkendelig, forudsigelig og meningsfuld tilgang.
Aldersgruppen: se de enkelte tilbud herunder.
 

Asgaards tilbud

Nr. 1 er Asgaards botilbud med døgndækning. Nr. 1 har plads til syv beboere, som skal være mellem 15 og 30 år, når de flytter ind.  Nr. 1 er åbent 24 timer i døgnet alle årets dage med personaledækning. Nr. 1 tilbyder individuelt tilpasset støtte og vejledning med botræning, personlig udvikling, social træning,  afklaring af uddannelse, job, pension m.v. og afklaring af boligforhold.

Nr. 17 er Asgaards botilbud til tre unge, som ikke har behov for døgndækning. Beboerene skal være over 18 år ved indflytning og være i dagsbeskæftigelse/uddannelse. Nr. 17 tilbyder, i lighed med Nr. 1, individuelt tilpasset støtte og vejledning med botræning, personlig udvikling, social træning,  afklaring af uddannelse, job, pension m.v. og afklaring af boligforhold.

Ekstern afdeling tilbyder støtte og vejledning til brugere i egen bolig, hjemmeboende, i plejefamilie eller tidligere beboere på Asgaard (efterværnsordning). Er til rådighed 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. 

Asgaard PIT (Personlig Individuel Træning) tilbyder dagsbeskæftigelse, hvor borgeren visiteres af kommunen, som et selvstændigt tilbud. Dagsbeskæftigelse indeholder længerevarende, planlagte forløb - hvor det er konkrete emner, man fordyber sig i. Der vil være fokus på beskæftigelsesmål, faglige/personlige/sociale kompetencer. På baggrund af Asgaards viden, erfaring og ekspertise, inden for autismeområdet, tilbyder vi kommunerne afklaringsforløb af borger omkring uddannelses- og beskæftigelsesmæssige kompetencer og muligheder.

Specialpædagogisk støtte (SPS) Asgaard SPS er et specialiseret støttetilbud specifikt for uddannelsessøgende unge og voksne med autisme spektrum forstyrrelser, ADHD, og lignende udviklings- eller indlæringsvanskeligheder. Asgaard varetager den studierelaterede støtte der via SPS skal sikre at elever og studerende med særlige behov gives bedre muligheder for at gennemføre en uddannelse.

Klub Valhalla  er et klubtilbud hver onsdag fra klokken 18 til 20 for 16-årige og opefter. Formålet for klubbens deltagere er at udvikle deres sociale forståelse, få etableret små netværk og opbygge venskaber.


 

Tilsyn

På vegne af Middelfart Kommune bliver tilsynet varetaget af:

Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier
Floravej 17a
5750  Ringe
tlf. 72530530
Tilsynsførende:
Peter Lund Hansen, petlh@fmk.dk


Visitation

Overordnet:

Susie Klausholm, souschef
sk@asgaard-fyn.dk  
mobil 29646804
 

Tilgang til arbejdet

Asgaards arbejde med den enkelte bruger tager altid udgangspunkt i den kommunale handleplan. Er der endnu ingen handleplan, hjælper vi gerne med at få den formuleret. Med udgangspunkt i handleplanen går vi i dialog med brugeren om hans eller hendes drømme, ønsker, problemstillinger, behov m.m. og formulerer konkrete handlemål, der arbejdes med i en afgrænset periode. Det vil også være disse handlemål og opfølgningen på dem, der vil være udgangspunktet for statusrapporter, statusmøder og dialogen med kommunen om eventuelle justeringer af handleplanen.
 

Links

Tilbudsportalen
LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud
Landsforeningen Autisme

Info

Hør Irene fortælle, hvordan hun vænnede sig til at have en kontaktperson i sit liv.

Gennem Asgaard er jeg ved at få en veninde, fortæller Irene.

Jeg havde ikke særligt meget indhold i mit liv før Asgaard, fortæller Irene.

  

 

Sagt om Asgaard

 Vi er glade for at have Asgaard i ryggen. Stor forskel, at familien har fået hjælp.
Pårørende til bruger af Asgaard
 
   

 

Kontaktoplysninger

 

Sociale links

  


Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside bruger cookies - blandt andet til statistik.

Du kan altid slette cookies ved at gå ind i din browsers indstillinger

Accepter ikke cookies Accepter cookies