Sandra og Lisbeth er nu blevet KRAP uddannet fra psykologcenteret!

Vi sender jævnligt personale afsted, som ikke har en KRAP uddannelse. Dette gør vi for, at sikre vi alle har en fælles pædagogisk tilgang og vi hele tiden holder os opdateret på den nyeste pædagogiske viden.

Vi har flere års samarbejde med psykologcenteret og udover, at vi sender personalet afsted på uddannelse, får medarbejder gruppen supervision fra en af deres psykologer og derudover får ledergruppen supervision af Lene Metner, der er idéskaberen bag KRAP.

“KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis, og KRAP metoden bygger primært på 3 vigtige grundpiller – nemlig:

  • Det, vi tænker oplever vi, som virkeligt, men vi kan lære at tænke anderledes.
  • Alle mennesker har ressourcer, og vi udvikler os bedst gennem vores succeser.
  • Alle mennesker har grundlæggende behov for anerkendelse.

KRAP indeholder analyser, metoder og værktøjer – herunder KRAP skemaer – som erfaringsmæssigt virker.”