Værdier

Værdier på Asgaard

Asgaards følgende værdier, vision og vores mission:

Mission: Asgaard understøtter mennesker med autisme spektrum forstyrrelser til et liv med bedst mulig livskvalitet.

Vision: Vi ønsker mennesker betragtes ligeværdigt

Definition af værdiord:

Ressourcefokus:
– Vi tror på alle gør det bedste de kan.
– Vi tager udgangspunkt i hinandens ressourcer
– Vi har en grundlæggende positiv tilgang

Fleksibilitet:
– Vi justerer os i forhold til opgaven
– Vi inddrager den enkelte i videst mulige omfang

Høj faglighed:
– Vi anvender relevant teori, faglige metoder og værktøjer
– Vi er nysgerrige, forberedte og grundige

Gennemsigtighed:
– Vi har tydelige og velbeskrevne rammer
– Vi har åben dialog og klar kommunikation
– Vi kender Asgaards værdier og omsætter dem i handlinger

Samarbejde:
– Vi tilstræber at sige ting til rette vedkommende
– Vi agerer tillidsfuldt, omsorgsfuldt og konstruktivt
– Vi samarbejder professionelt og bruger hinandens kompetencer

63 40 70 71
asgaard@asgaard-fyn.dk
Nøddelunden 1 5580 Nr. Åby